Ландшафтно проектиране

           Ландшафтното проектиране включва три етапа- Идеен, Технически и Работен проект. По време на проектирането се уточнява цялостната концепция за изграждането на зелената площ, видовете материали и техните количества. Дават се насоки за развитието на растителността в бъдеще. Допълнителните детайли и визуализации помагат на клиента да си изясни как точно би изглеждала неговата градина. Количествената сметка е основа да има проекта  стойностно изражение и да се планират оптимално  разходите .
        Паркоустройственият проект е неделима част от цялостния Инвестиционен проект за всеки един строителен обект. При проектирането се спазват всички нормативни изисквания и ние гарантираме, че нашите проекти успешно се съгласуват с общинските власти.
За повече информация свържете се с нас на тел.00359878 310122